داستان کوتاه
کتک زن، کتک خور

کتک زن، کتک خور

پدر دست برد زیر چانه پسر و سرش را بالا گرفت و گفت: اوه اوه. چه بدم زده.

مادر گفت: تا همین دم اومدنت داشت خون می اومد.

پدر خودش را کشید عقب و به مخده تکیه زده و گفت: حالا از کی کتک خوردی؟

پسر چشمانش را دزدید. مادر سینی چای را گذاشت زمین و نشست. نگاهی به پسر انداخت و زیر لب گفت: پسر آقا مدیر.

پدر لیوان چایش را برداشت و گفت: از اون الدنگ باز کتک خوردی؟ آخه اون چی داره که تو اینهمه ازش کتک می خوری؟

پسر خودش را جمع و جور کرد و گفت: خو بزنمش که آقا مدیر می ندازتم بیرون.

پدر جرعه ای از چایش را هورت کشید و گفت: خو من چه کنم؟ بیام چیزی بهش بگم بازم پس فردا می ندازتت بیرون.

مادر اعتراض کرد: یعنی چی؟ یعنی باید بذارم بچه ام هر روز یه جاش ناقص بشه؟

پدر رو کرد به پسر و با انگشت به مادر اشاره کرد: این مادرت، صبح عباشو سر می کنه میاد مدرسه خوبه؟

پسر گفت: اون دفعه که اومد چه فایده ای داشت؟

مادر گفت: ایندفعه میرم حقشو میذارم کف دستش. فکر کردن بچه ام بی صاحبه هر بلایی دلشون بخواد سرش در بیارن؟

پدر گفت: احسنت. آفرین. همینجوری خوبه. برو حقشو بذار کف دستش، اونم بچه تو میندازه از مدرسه بیرون، منم از فردا با خودم میبرمش دریا. اتفاقاً خوب هم هست. فصل صید نزدیکه دست تنهاییم.

مادر در حالی که بلند می شد گفت: بهت گفته بودم این بچه باید درس بخونه. زود براش نقشه کشیدی؟ اصلاً انگاری خوشت میاد این بچه به هیچ جا نرسه.

پدر لیوان خالی را گذاشت توی سینی و گفت: اخراجش کنن پس می خوای چیکارش کنی؟

-اینهمه مدرسه.

-کجا اینهمه مدرسه؟ اینجا به زور دو تا مدرسه داره. از هر دوتاش هم که اخراج شده. حالام که هر روز باید التماس این و اونو کنی تا آقا رو برسونن . چون راهش دوره و برای بچه خطر داره. من همسن این بودم با آقام خدابیامرز می رفتم دریا.

-اون مال قدیم ها بود. الان دیگه مثل اون موقع ها نیست.

پسر پرید وسط و گفت: اصلاً هیچکدومتون نمی خواد بیاین.

پدر گفت: حالا اصلاً مگه کسی قراربود بیاد؟ راستی اینبار سر چی کتک خوردی؟

-برای زنگ اشنا چیزی ننوشته بود، می خواست انشامو بگیره.

-خوب بهش می دای.

مادر پرید وسط: یعنی چی؟ بچه زحمت بکشه اون ببره؟ دیروز برام خوندش چه قدر قشنگ نوشته بود بچه ام. حیف این بچه نیست می خوای ببریش دریا؟

-دریاست قربانگاه که نیست.

پدر به پسر اشاره ای کرد و ادامه داد: خوب حالا سر همون انشا کتک خوردی؟ ارزش داشت؟

پسر چیزی نگفت.

پدر گفت: شام آماده نیست؟

مادر گفت: یه چایی دیگه برات بیارم
-بابا شکممونو بستی به آب. یه چی بده بخوریم می خوام بخوابم. فردا کله سحر با ناخدا می رم. اینبار فکر کنم نزدیک سه چهار روزی نباشم. این بچه رم اینقدر لوس بارش نیار.

مادر درحالی که با سینی به آشپزخانه می رفت گفت: آره همون تربیت تو خوبه. بچه رو کرده بودی خروس جنگی. برا همین هم از اون دوتا مدرسه اخراج شد.

پدر نگاهی به پسر انداخت و گفت: فردا قبل رفتنم می رم در خونه آقا مدیر. خوبه؟

پسر لبخندی زد. و خودش را انداخت به آغوش پدر.

پدر گفت: جمع کن خودتو ناسلامتی مرد شدی دیگه.

پسر نشست کنارش.

پدر گفت: نباید بذاری بقیه بهت زور بگن ولی خوب اون موقع یا باید بزنی یا بخوری. هر کدوم هم عواقب خودشو داره. به موقعیتت بستگی داری. می دونی که منظورم چیه؟

پسر لبخند زد: ها. باید هر کاری می کنم حواسم باشه اخراج نشم.

پدر آهی کشی: حالا حالا ها مونده تا بزرگ بشی.

برچسب ها:

4 نظرات در مورد “کتک زن، کتک خور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *