پذیرش یا تسلیم؟

می گوید تسلیم شدن فرق می کند با پذیرفتن. می گوید تو وقتی تسلیم می شوی دیگر دست می شویی از هرگونه سعی و تلاش. می شوی پرنده ای افسرده کنج قف، در حسرت پرواز.می گوید پذیرش یعنی قبول می کنی نتیجه را یا وضعیت را، ولی باز نمی ایستی. همچنان می گردی به دنبال راه چاره ای. اصلاح، جایگزین کردن یا یافتن راهی تازه و نو. می گوید بپذیر و ادامه بده مسیر زندگی را. می گوید نگذار سختی ها و مشکلات بال و پرت را ببندند و اسیرت کنند. می گوید اسیر روزگار نشو تا بتوانی ادامه بدهی زندگی کردن را.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *