شخصیت پردازی
نظریۀ کنشی چیست؟ | اهداف کاراکترت را بشناس

نظریۀ کنشی چیست؟ | اهداف کاراکترت را بشناس

برای ساخت و طراحی کاراکتر نظریه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این نظریه‌ها، نظریۀ کنشی است. این نظریه حول محور هدف اصلی کاراکتر، عوامل ایجاد کنندۀ انگیزۀ او و موانعی که سد راه رسیدن او به هدفش هستند، می‌چرخد.

توضیح سادۀ آن به این شکل است:

من کاراکتری دارم به نام سعید. به دلیل مشکلاتی که در گذشته با برادرش داشته، حالا درصدد انتقام گرفتن از اوست. ممکن است در طول داستان، نظرش عوض بشود، یا هزاران هدف ریز و درشت دیگر هم داشته باشد، اما هدف کلیدی او، چیزی که او را مجاب می‌کند تا پیشتر برود، انتقام گرفتن از برادرش است. پس هدف اصلی او انتقام است.

حالا چرا این کار را می‌کند؟ به چه دلیلی؟ چه چیزی یا چه کسی او را به سمت انجام این کار سوق می‌دهد؟ این دلیل بخشی از نمودار کاراکتر ما را تشکلی می‌دهد. (بخش D1 که درواقع فرستنده است)

بعد باید ببینیم که چه کسانی به او کمک می کنند و راه رسیدن به هدف را برای او هموار می‌کنند؟ (ADG که می‌شود نیروی کمکی)

بعد می‌رویم سراغ اینکه رسیدن به این هدف، چه نتیجه‌ای برای او دارد؟ پیشتر خواستیم بدانیم که قوۀ محرکش چیست؟(D1) دلیلی که او را مصمم می‌کند. اینجا می‌خواهیم بدانیم که بعدش چه می‌شود؟ سعید اگر انتقام بگیرد به چه چیزی می‌رسد؟ برای مثال انگیزۀ سعید برای انتقام گرفتن می‌تواند تلافی کردن باشد. شاید زک زمانی امین در موقعیت حساسی سعید را رها کرده. حالا سعید می‌خواهد همین کار را با امین بکند. اگر این کار را کند چه می‌شود؟ دلش خنک می شود! انتقام سعید درواقع یک پیام است برای امین (D2 که درواقع گیرنده است).

حالا چه کسی مانع سعید است؟ چه کسانی یا چه چیزهایی اجازه نمی‌دهند نقشه‌هایش به موفقیت برسند؟ (OPP که مس‌شود نیروی مخالف و بازدارنده)

این چهار نقطه طبق تصویر زیر، کنش کاراکتر من را تشکیل می‌دهند. اگر برای هر کاراکتر چنین نموداری رسم کنیم، دیگر با این مشکل که حالا درمقابل فلان کاراکتر چه جبهه‌ای بگیرد، نخواهیم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *