کودکِ من

تازه یاد گرفته بود که چهار دست و پا برود. شیطنت‌هایش تازه شروع شده بود و می‌خواست دنیا را کشف کند.

زن از آشپزخانه سرک کشید به هال. به سمتش دوید و او را از بخاری دور کرد و گفت: مامان این جیزه. می‌سوزی قربونت برم. بیا این ور بشین. آفرین. همین جا بازی کن. باشه مامان؟

انگاری نمی‌توانست آرام و قرار بگیرد این کودک. بخاری و آن کتری رویش برایش شده بود معما. آمد دست بگیرد به بخاری تا پا شود ببیند چه خبر است آن بالا.

زن به صدای جیغ و گریه‌اش دوید به سمت هال.

کتری افتاده بود روی پایش با چایِ داغی که داشت.

نفهمید چه طور مانتو روسری به سر کرد و عبا را سر کرده نکرده بچه بغل از خانه دوید بیرون. فقط یک دکتر بود توی آن محل. آن هم وسطِ بازارچه. تمام راه را دوید.

دکتر نگاهی به پای بچه انداخت و گفت: باید ببریش بیمارستان.

زن اشک هایش را پاک کرد و گفت:شوهرم سرِ کاره. خودتون نمی‌تونین کاری بکنین؟

دکتر همان طور که پشت میزش می‌نشست گفت: سوختگیش خیلی زیاده. فقط باید زودتر برسونیش بیمارستان.

نفهمید چه طور شوهرش را خبر کرد و راهی بیمارستان شدند.

بچه توی بغلش ناله می‌کرد. او هم اشک می‌ریخت. یادِ فرزند قبلی، که حتی نتوانست در آغوش بگیردش و قبل از دیدنش به خاک سپرده شد، قلبش را می‌لرزاند که نکند این طفل هم از دستش برود؟ نکند او لیاقت مادری ندارد؟ نباید بچه را تنها می‌گذاشته. تقصیر خودش بوده که کتری را آنجا گذاشته.

همه‌اش توی هول و ولا بود که نکند حالا شوهر خسته‌اش حرفی چیزی نثارش کند. ولی او هم آن قدر دل‌نگران بود که هیچ نگفت.

صدای ناله و بوی عفونت بخش سوختگی را برداشته بود.

بچه از بی‌حالی حتی چندان ناله هم نمی‌کرد زیر دستِ دکتری که درحال معاینه‌اش بود.

دکتر گفت: سوختگیش خیلی شدیده. باید بستری بشه.

زن دلش هری ریخت. بستری؟ این طفلِ کوچک؟ تازه که داشت باور می‌کرد این کودک ماندگار است باید همچین اتفاقی می‌افتاد؟ با صدایی که هنوز از بغض می‌لرزید گفت: نمی‌شه تو خونه ازش نگه داری کنم؟ چی کار باید کرد؟ خودم مراقبشم.

دکتر گفت: می‌تونی خونه نگهش داری ولی خیلی باید مراقب باشی. ده روز دیگه دوباره بیارینش.

در راه برگشت به خانه زن رفت داروخانه و یک سری وسایل گرفت. از گاز وازلین و پماد سوختگی تا شامپو بچه و باند.

آن زمان که هنوز ازدواج نکرده بود دوره ای گذرانده بود و به کمک‌های اولیه آشنایی داشت.

مرتب پای بچه را با شامپو بچه می‌شست و پماد میزد و گاز وازلین می‌گذاشت و پانسمان می‌کرد.

هر گریۀ بچه خنجری بود که به دلش خنج می کشید.

بعد از ده روز بچه را بردند بیمارستان. کمی خیالش راحت شده بود. به نظرش پای بچه بهتر شده بود.

پرستاری آمد و پای بچه را دید. حرفش آب یخی بود که به سر پدر و مادر ریختند: چی کار کردین با این بچه؟ چرا نذاشتین بستریش کنن؟ حالا اگه پای بچه رو قطع کنن خوبه؟

زن نفسش برید. قلبش لرزید و بغضش ترکید. شوهرش داغ کرد و شروع کرد به ملامت کردنش: چرا نذاشتی بستریش کنن؟ هی خودم مراقبشم خودم مراقبشم. بیا خوب شد؟ چرا همه‌اش می‌خوای سر خود کار خودتو بکنی؟

آمدن دکتر نجاتش داد.

دکتر نگاهی به پای بچه انداخت و تشر زد به پرستار: این بچه که چیزیش نیست.

رو کرد به زن و با لبخندی دل گرم کننده گفت: خدا رو شکر خوب شده. خوب مراقبش بودین. آفرین. همین جوری ادامه بده. داره خوب میشه. یه، یه هفته دیگه کامل خوب میشه.

زن این بار چشمانش پر از امید شد و دلش روشن.

در راه برگشت زن سکوتی مظلومانه داشت و مرد با عذاب وجدان به دنبال راهی برای جبران بود.

شب بود. مرد خوابیده بود. اول صبح باید راه می‌افتاد تا به موقع برسد سرِ کار.

بچه خواب بود.

زن نشسته بود بالای سرش و غرق در نگاه کردنش بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *