قصه هایی که می سازیم2

در پستی از قصه هایی که می سازیم گفته بودم و نقلی آورده بودم از کتابی.

در این نوشتار سعی کرده‌ام قصه‌هایی که می‌سازیم را دسته بندی کنم .

قصه‌هایی که می‌سازیم سه دسته‌اند.

قصه‌های توطئه

قصه‌های توجیه

قصه‌های تعصب

دستۀ اول مثل همان‌ها که برنه براون در کتاب با اقتدار برخاستن شرح می‌دهد، قصه های توطئه‌اند. یعنی  براساس فرض‌های ذهنی‌مان شروع می‌کنم به بافتنشان.
این کار را کرد پس این منظور را داشته، آن چیز را گفت پس فلان قصد را داشته. گزاره‌های ذهنی‌مان هم معمولاً فاقد هیچ پی و ریشه‌ای در واقعیت هستند. شاید طرف مقابل هم مثل ما همینطور برای خودش قصه می‌بافد. شاید قصد و نیتش یک چیزهای دیگری بوده. شاید هم هر دو گزینه.

قصه‌های دستۀ دوم قصه‌های توجیه هستند. توجیه به معنیِ خودِ کلمه.  یک عملی ازمان سر می‌زند و بعد از آنجایی که معمولاً در این اوقات عملمان چیزی که باید باشد نبوده، شروع می‌کنم به قصه ساختن که سنگ توی کفشم بوده و خورشید بد می‌تابیده و از این بهانه‌های بی سر و ته! فقط برای اینکه شکست را پوشش بدهیم و از زیر قبول کردنش در برویم.

و دستۀ سوم قصه‌های تعصبند. یک زمانی یک قصه‌هایی ساخته‌ایم بر پایه‌ی یک سری داده‌ها یا تجارب و بعد به شکلی غیر منطقی می‌چسبیم به آنها. نه که همۀ افکار و عقایدی که پایشان می‌ایستیم اینگونه باشند، ولی اگر موردی هست که به طرزی غیر عادی نسبت به هرگونه مخالفتی نسبت به آن بُراق می‌شویم باید حواسمان را بیشتر نسبت به آن جمع کنیم.

این قصه‌ها موقعیت استفاده‌شان و ساختنشان با هم فرق دارد.

ولی یک نقطۀ اشتراک دارند و آن هم برای رفع کردن حالت‌هایِ ناخوشایندی است که در ما بوجود آمده. مثلاً در قصه‌های توطئه ما احساس خطر می‌کنیم. ترس برمان می‌دارد و احساس آسیب پذیری می‌کنیم پس شروع می‌کنیم به فرافکنی یا ایجاد و نسبت دادن مشکلاتی نسبت به خودمان از دیدگاه اطرافیان. در قصه‌های دیگر هم کماکان موضوع به همین صورت است. در قصه‌های توجیه ما برای رفع شرم و دوری از موقعیت شرمنده شدن قصه می‌سازیم. در قصۀ تعصب هم این گزاره‌ها مثل زرهی نفوذ ناپذیرند برای محافظت از ما در برابر آسیب‌ها اطراف.

پس هرگاه در موقعیتی قرار بگیریم که در معرض آسیب پذیری باشیم، مثل موقعیتی که در آن در معرض شرمندگی قرار می‌گیریم ذهنمان آستین‌ها را بالا زده و مشغول ساختن و پرداختن قصه‌هایی موهوم می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *