قصه هایی که می سازیم2

در پستی از قصه هایی که می سازیم گفته بودم و نقلی آورده بودم از کتابی.

در این نوشتار سعی کرده ام قصه هایی که می سازیم را دسته بندی کنم .

خوب قصه هایی که می سازیم سه دسته اند.

قصه های توطئه

قصه های توجیه

قصه های تعصب

دسته اول مثل همان ها که برنه براون در کتاب با اقتدار برخاستن شرح میدهد، قصه های توطئه اند. یعنی  براساس فرض های ذهنیمان شروع میکنم به بافتنشان.
این کار را کرد پس این منظور را داشته، آن چیز را گفت پس فلان قصد را داشته. گزاره های ذهنیمان هم معمولا فاقد هیچ پی و ریشه ای در واقعیت هستند. شاید طرف مقابل هم مثل ما همینطور برای خودش قصه می بافد. شاید قصد و نیتش یک چیز های دیگری بوده. شاید هم هر دو گزینه.

قصه های دسته دوم قصه های توجیه هستند. توجیه به معنیِ خودِ کلمه.  یک عملی ازمان سر میزند و بعد از آن جایی که معمولا در این اوقات عملمان چیزی که باید باشد نبوده، شروع میکنم به قصه ساختن که سنگ توی کفشم بوده و خورشید بد می تابیده و از این بهانه های بی سر و ته! فقط برای اینکه شکست را پوشش بدهیم و از زیر قبول کردنش در برویم.

و دسته سوم قصه های تعصبند. یک زمانی یک قصه هایی ساخته ایم بر پایه ی یک سری داده ها یا تجارب و بعد به شکلی غیر منطقی میچسبیم به  آن ها. نه که همه افکار و عقایدی که پایشان می ایستیم اینگونه باشند، ولی اگر موردی هست که به طرزی غیر عادی نسبت به هرگونه مخالفتی نسبت به آن براق میشویم باید حواسمان را بیشتر نسبت به آن جمع کنیم.

این قصه ها موقعیت استفاده شان و ساختنشان با هم فرق دارد.

ولی یک نقطه اشتراک دارند و آن هم برای رفع کردن حالت هایِ ناخوشایندی است که در ما بوجود آمده. مثلا در قصه های توطئه ما احساس خطر میکنیم. ترس برمان می دارد  و احساس آسیب پذیری می کنیم پس شروع میکنیم به فرافکنی یا ایجاد و نسبت دادن مشکلاتی نسبت به خودمان از دیدگاه اطرافیان. در قصه های دیگر هم کماکان موضوع به همین صورت است. در قصه های توجیه ما برای رفع شرم و دوری از موقعیت شرمنده شدن قصه می سازیم. در قصه تعصب هم این گزاره ها مثل زرهی نفوذ ناپذیرند برای محافظت از ما در برابر آسیب ها اطراف.

پس هرگاه در موقعیتی قرار بگیریم که  در معرض آسیب پذیری باشیم، مثل موقعیتی که در آن در معرض شرمندگی قرار میگیریم ذهنمان آستین ها را بالا زده و مشغول ساختن و پرداختن قصه هایی موهوم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *