شبیه(Alike)

به نظر من دلیل خاص بودن هر موجودی تفاوتش با سایر موجودات و هم نوعانش است. اگر قرار بود همۀ ما شبیه هم باشیم اصلاً دیگر دنیا جای زندگی کردن بود؟ همه چیز شبیه به هم با کارهای یکسان. در انیمیشن شبیه (Alike) ما تلاش پدری را می‌بینم برای شبیه کردن فرزندش به بقیه کودکان و آدمیان. دنیای رنگی کودک رو به بی‌رنگی می‌رود. رو به خاکستری شدن. رو به آن جایی که افسردگی و روزمرگی و دوری از رویاها سرا دارند. یادمان باشد که قرار نیست همۀ ما شبیه به هم باشیم وگرنه همان یک جفت آدمیزاد برای عالم بس بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *