در پس نقاب اضطراب

به گمانم خیلی چیزها خودشان را پشت چیزهایی دیگر پنهان می کنند تا ما از وجودشان بی خبر باشیم. شاید خودشان را پنهان میکنند چون بخشی از سایه ما هستند. بخشی از نیمه تاریک وجودمان. 

مثلا ترس، حسادت، کمال گرایی، همه اینها می توانند پشت نقابِ اضطراب پنهان شوند.

ما مضطربیم ولی به چه علت؟ 

کلی دلیل می توانیم ردیف کنیم پشت سر هم. ولی اینها دلیل آن اضطراب نیستند.

ما فقط در این موقعیت ها دچار اضطراب می شویم.

گاه می ترسیم، مثلا از کسب نمره بد و سرزنش شدن.

یا حسودی می کنیم به موفقیت یا موقعیت کسی. یا کمال گرای درونمان آن قدر فشار های مداوم می آورد بهمان برای کامل بودن و عالی بودن که هرگاه میخواهیم دست به کاری بزنیم، تمام وجودمان را اضطراب پر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *