در قرنطینه آموختم که…

درقرنطینه آموختم که چگونه روز های طولانی و بی انتهای محبوس بودن را با بی حوصلگی کنار بیایم.
در قرنطینه آموختم که نمی توان نسبت به اطراف و اطرافیان بی توجه بود.
در قرنطینه آموختم که مدت های طولانیِ در خانه ماندن را تاب بیاورم.
در قرنطینه آموختم که همانقدر که ما از دست رزوگار و زندگی شاکی هستیم، کل کائنات هم تشنه به خونِ ماست و خواستار حذفمان از صفحه رزوگار.
در قرنطینه آموختم که چگونه آن باشم که می خواهم.
در قرنطینه آموختم که روزگار همیشه در مواقعی که انتظارش را نداری شگفتانه ای برایت تدارک دیده.
در قرنطینه آموختم که اگر بی توقع باشی و انتظاری از کسی نداشته باشی، زندگی چه قدر راحت تر می گذرد.
در قرنطینه آموختم که چه قدر عاشق ریختن کلمات بر صفحات خالی هستم. در قرنطینه آموختم که می خاهم نویسنده و تصویر گر شوم.
در قرنطینه آموختم که صبوری و آرامش بیش از کمال گرایی به من کمک می کند.
در قرنطینه آموختم که کمال گرایی در تولید اضطراب ها نقش زیادی دارد.
در قرنطینه آموختم که در مقابل تکرار سر تسلیم به زیر آورم و استعداد انجام کارهایِ تکراری ام را تقویت  کنم.
در قرنطینه آموختم که یک مقاله نسبتا خوب بنویسم.
در قرنطینه آموختم که سرعت تایپم را بالا ببرم.
در قرنطینه آموختم که با صبر و برنامه ریزی می توان قدم هایی برداشت که حتی اگر چندان بلند نباشند ولی در عوض محکم خواهند بود.
در قرنطینه آموختم که به جای خیال پردازی و چرخ زدن میان ایده ها، در امکانات نظر کنم و با داشته ها سازش، و خلاقیت را جای گزین ایده دهی محض کنم.
در قرنطینه آموختم که جنگجوی اندوهگین باشم.
در قرنطینه آموختم که با خودم کنار بیایم.
در قرنطینه آموختم که دست از آنچه که دستم بهش نمی رسد و از قدم بالاتر است بکشم .
در قرنطینه آموختم که قدر هر لحظه خود را بدانم، چون آن بیرون و حتی شاید در همین داخل و جایی که نمی دانیم آن دشمن میکروسکوپی نهان شده و انتظارِ شکار کردنمان را می کشد.
در قرنطینه آموختم که بنویسم و در مسیر نویسنده شدن گام بردارم.
در قرنطینه آموختم که شجاعت به خرج دهم و با نیمه تاریکِ درونم  بیشتر آشنا شوم.
در قرنطینه آموختم که برای دست یافتن به چیزی باید ممارست به خرج داد و مسیری بس طویل را پیمود.
در قرنطینه آموختم که اهمیت دادن به دیگران در واقع اهمیت دادن به خودمان است.
در قرنطینه آموختم که به قول سقراط و بوعلی سینا: هیچ نمی دانم.
در قرنطینه آموختم که خیلی چیزها آن طور که فکر میکنیم نیستند.
در قرنطینه آموختم که در قرنطینه می شود کلی چیز آموخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *