داستان کوتاه
بهانه تراشی

بهانه تراشی

از این صفحه به آن صفحه می رفت.  وارد هر صفحه ای که می شد توقفش به دقیقه نمی کشید. خودش هم می دانست که دارد طفره می رود. نگاهی به ساعت انداخت. از نیمه شب هم گذشته بود و او  هنوز چیزی ننوشته بود.

پنجره اینترنت را بست و اتصال را قطع کرد.  گوشی را هم خاموش کرد و توی کشو گذاشت. فایل ورد را باز کرد و صاف نشست. چیزی به ذهنش نمی رسید.

پوشه ای که روی کتاب های به هم ریخته قفسه کتاب ها بود را برداشت. بازش کرد و پیش نویس قدیمی را در آورد. تصمیم گرفت بنشیند و همه اش را تایپ کند.

سه صفحه که گذشت خسته شد. با خودش فکر کرد که بهتر است بنشیند و دستی بنویسد. کامپیوتر را خاموش کرد و روی زمین نشست. پیش نویس بیست صفحه هم نمی شد. اصلا پیش نویس نبود. بیشتر شبیه یک خلاصه از پیش نویس بود.

روی زمین دراز کشید و چشم دوخت به میز و قفسه اش. همه شان به هم ریخته بودند. کتاب ها نامرتب بودند و کاغذ ها پخش و پلا.

 نگاهش را دوخت به ترک های سقف. بلکه  شاید ایده ای حرفی کلمه ای از آن جا نشت کند به بیرون.

چشمانش می سوخت.  از صبح که بلند میشد مدام توی اینترنت می چرخید. اصلا خودش هم نمی دانست چه میکند. هر چه فکر میکرد اصلا یادش نمی آمد چه چیزی می خوانده یا می دیده.

چشمانش را بست تا کمی سوزششان کمتر شود. شاید اینطوری ذهنش هم آرام می شد و بالاخره چیزی برای نوشتن پیدا می کرد. به خودش قول داد که بیست سی صفحه از کتابش را تا صبح بنویسد.

از این تصمیم خوشش آمد. تصمیم گرفت کمی دیگر به چشمانش استراحت بدهد. با چشمان بسته به این فکر کرد که همینجوری دستی بنویسد یا اینکه تایپش کند؟ دید دستی راحت تر است. حال بلند شدن نداشت. ولی کمی بعد به این نتیجه رسید که بهتر است از همین حالا تایپش کند.  اینجوری بهتر بود. بعدا دیگر لازم نبود تایپش کند. ولی چشمانش می سوخت و سرش درد میکرد. اصلا همان دستی بهتر است. روی کاغذ می نویسد و بعد تایپ دوباره اش بهانه ای می شود برای بازبینی مجدد. تایپ یا دستی؟

احساس کرد خیلی خسته است. چشمانش را بسته نگه داشت تا کمی بیشتر استراحت کند. فقط چند دقیقه دیگر. نمی خواست که بخوابد فقط یک چرت کوچک. داشت بین خواب و بیداری دست و پا میزد. آخر سر تصمیم گرفت کمی بخوابد.

وقتی که دوباره چشمانش را باز کرد خورشید خیلی وقت بود که آسمان را روشن کرده بود.

برچسب ها:

2 نظرات در مورد “بهانه تراشی

پاسخ دادن به اباصالح عسکرپور لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *