معرفی فیلم

معرفی سریال موش

نویسنده: ستاره صالحی در یک شب تابستانی، در وبیناری شرکت کردم که موضوعش آشنایی با ژانر جنایی بود. افراد حاضر در وبینار، سریال موش را معرفی کردند اما چیزی از موضوع آن نگفتند. از آن‌جایی که بنده علاقه‌مند به داستان‌های

ادامۀ مطلب